K98 | HBH

Kablo Yapısı :
Elektrolitik tavlı veya kalaylı (K) bakır iletken (IEC28 veya ASTM B3); çok renkli solid HFFR izolasyon (DIN, VDE 207 bölüm 23); 20 çifte kadar çiftler halinde büküm; 20 çiftten itibaren katlar halinde büküm; 10’lu gruplardan oluşan kablo özü; 10 çift ve üzerinde ayırıcı bant; izoleli tavlı veya kalaylı (K) bakır toprak teli; HFFR Dış kılıf (DIN, VDE 207 bölüm 24) Gri

Kullanım Alanları :
Bina içlerinde sabit tesisatlarda telefon hatlarında abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. Yapısında bulunan HFFR malzeme sayesinde yangın esnasında zehirli gaz ve siyah duman çıkarmazlar.