K59 | PDV-K

Kablo Yapısı :
Elektrolitik tavlı veya kalaylı (K) bakır iletken (IEC28 veya ASTM B3); çok renkli PE izolasyon (BS 6734 03C); 10 çifte kadar yıldız dörtlü halinde bükülü çiftler; 10 çiftten itibaren katlar halinde bükülü 10’lu gruplardan oluşan kablo özü; izoleli tavlı veya kalaylı (K) bakır toprak teli; PVC Dış kılıf (BS 6746 Tip 3, gri)

Kullanım Alanları :
Bina içlerinde sabit tesisatlarda telefon hatlarında abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar.