K57 | VBAPV-K

Kablo Yapısı :
Elektrolitik tavlı veya kalaylı (K) bakır iletken (IEC28 veya ASTM B3); çok renkli PVC izolasyon (BS 6746 Tip 1); 20 Çifte kadar çiftler halinde bükülü damarlar; 10 çift üzerinde polyester ayırıcı bant; tavlı veya kalaylı (K) bakır toprak teli; Al-PES Bant Ekran; PVC Dış kılıf (BS 6746 Tip 3, gri)

Kullanım Alanları :
Bina içlerinde sabit tesisatlarda telefon hatlarında abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar.