K152 | HO3VH-H

Kablo Yapısı :
Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletken(DIN VDE 0295, IEC 60228, HD 383 sınıf 5); PVC izolasyon; esnek yassı kablo

Kullanım Alanları :
Mekanik zorlanmaların bulunmadığı kuru ortamlarda hareketli cihazların bağlantılarında kullanılır.