K100 | HBAPH

Kablo Yapısı :
Elektrolitik tavlı veya kalaylı (K) bakır iletken (IEC28 veya ASTM B3); çok renkli HFFR izolasyon (DIN VDE 0207 bölüm 23); 20 Çifte kadar çiftler halinde bükülü damarlar; 10 çift üzerinde ayırıcı bant; tavlı veya kalaylı (K) bakır toprak teli; Al-PES Bant Ekran; HFFR Dış kılıf (DIN VDE 0207 bölüm 24) gri

Kullanım Alanları :
Bina içlerinde sabit tesisatlarda telefon hatlarında abone dağıtım kablosu olarak kullanılırlar. Yapısında bulunan HFFR malzeme sayesinde yangın esnasında zehirli gaz ve siyah duman çıkarmazlar.