P27 | YE3S(AL)E / 2XS(FL)2Y – 89/154kV

Yapı :
Çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN -X yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekranlı, suda şişen bant tabakalı, alüminyum koruyucu kılıfı ve Politen dış kılıflı ,bir damarlı yüksek gerilim enerji kabloları. Ekran boylamasına ve radyal yönde su sızdırmazdır. İstenirse, iletkende de boylamasına su sızdırmazlık sağlanabilir.

Teknik Bilgiler :
Bu kablolar özel şartnamalere göre üretilirler.

İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 C
İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 250 C

Kullanıldığı Yerler :
Bu kablolar güvenlik, sağlık ve görüntü kirliliği nedeni ile havai yüksek gerilim hatlarının şehir merkezlerine giremediği yerlerde, toprak altında, beton kanallar ve/veya PVC-PE borular içinde yer alırlar. Enerji üretim/dağıtım yerleri trafo merkezlerini ulusal/uluslararası dağıtım şebekelerine bağlarlar.