Demitaş SF6 Gazlı Kesicileri IEC 62271-100’e uygun olarak imal edilmekte olup dünyaca kabul edilen akredite laboratuarlarda IEC 62271-100 standartlarına göre test edilmiştir ve test sertifikasına sahiptir.

Tanıtım :
Demitaş SF6 gazlı orta gerilim kesicileri anma gerilimi 36kV anma akımı 1250 A kadar olan tüm sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.Demitaş SF6 gazlı kesicilerinde yalıtım ve ark söndürme ortamı olarak sülfür hekza florür gazı kullanılmaktadır.Ark söndürme ortamı ve parçaları,sızdırmaz mühürlü basınç ortamı ve elektriksel izolasyonu yüksek izole tüplerin içindedir.

SF6 Gazı ve Söndürme Sistemi :
SF6 gazı eşsiz dielektrik özelliklerine sahip normalde (elektrik arkı ile karşılaşmamış halde ) zehirsiz,kokusuz, elektronegetif hızlı rejenerasyon özelliklerine sahiptir.SF6 gazı atmosfer basıncında dielektrik dayanımı havanın 2,5 ila 2,6 katıdır.

Kesici Kutbu :
Kutup zarfları,ileri teknoloji ürünü kullanım basıncının 10 katı emniyete sahip izole epoksi reçine malzemeden üretilmiştir.Her bir kutup zarfının içine üst kısmında sabit alt kısmında hareketli kontaklar yerleştirilmiştir.Kutupların gaz kaçakları,kutupların ömrü boyunca çalışma emniyetini sağlayacak minimum düzeyde tutulmuştur.Gaz doldurma ve ilave işlemlerinde olduğu gibi basınç kontrolüne gerek duyulursa her bir kutubun kapağına yerleştirilmiş bulunan valften kontrol yapılabilir.Kutubun içindeki ark söndürme sistemi kendinden üflemeli(PUFFER) tiptedir.Kutup iç basınçları 1,5 ila 3,5 bar manometrik değerdedir.Kutbun emniyet basınç değerinin 1/3’ne ayarlanmış ve kutbun altında bulunan kapağın patlaması ile boşaltılır.Kesme işlemi sırasında ortaya çıkan kimyasal molekül yenileyici kutup içine yerleştirilmiştir