AS5 | Çubuk İzolatörler

36 kV sistem geriliminde kullanılan top ve yuva mafsallı bağlantılı izolatörlerdir. Zincir izolatörlere muadil olarak kullanılırlar.
Bu izolatörlerin en büyük özellikleri :

  • Zincir grubunda delinmez tip oluşu ve kirlenmedeki dayanıklılığı,
  • Pin tipi izolatörlere göre daha az metal kullanılması,
  • Kısa devreye karşı daha dayanıklı olması,
  • Yaşlanmaması,
  • Yüksek spesifik kaçak mesafe uygulama şansı olabilmesidir.