AS2 | Pin Tipi İzolatörler

Bu tip izolatörler orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. Bu grup izolatörler, B grubu yani delinebilir tip olup, PİN TİPİ MESNET izolatörleridir. Bu izolatörler 2 gruba ayrılır.