KM4 | Sıcak Daldırma Galvaniz

Galvaniz işleminin asıl amacı demir ve çelik ürünlerini paslanmadan ve korozyondan korumaktır. Sıcak daldırma galvanizleme, demir/çelik malzeme üzerine uygulanan metalik kaplamalar içerisinde teknik olarak en uygun ve en ekonomik kaplama yöntemidir.

Sıcak daldırma galvaniz 250 yıldır yapılmaktadır ve endüstriyel sanayiden tarım alanlarına kadar değişen farklı kullanım alanları vardır. Kullanıldığı yere göre farklılıklar göstermekle birlikte galvanizin ömrü bakım gerektirmeksizin 20 ila 60 yıldır.

Galvanizde ana element çinkodur. Çinko doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Oldukça sert bir metal olup yoğunluğu (7,14 gr/cm3 ) demirinkinden biraz azdır. Metalik çinko çok açık mavimsi beyaz renktedir ve yerküre kabuğunda bütün elementler dikkate alındığında 0.004% civarındadır. Sıcak daldırma galvanizleme işlemi uygun demir ve çelik ürünlerinin 450oC ergimiş çinko banyosuna daldırılmasıyla oluşan kaplama yöntemidir.

Sıcak daldırma galvaniz işleminde kalite kriterleri; kaplanan çinkonun kalınlığı, homojenliği ve yapışkanlığıdır. Kaplama kalitesinin sağlanması için malzemenin yüzey temizlemesinin ve çinko kaplama işlemlerinin uygun koşullarda yapılması sağlanmalıdır.

Sıcak daldırma galvaniz çevreye saygısı, insan sağlığına olumlu etkisiyle tüm dünyada güvenle ve artan oranda kullanılan bir yöntemdir.
Özellikle montaj ve bakımı zor konstrüksiyonlarda (E.N.Hatları, santraller, büyük endüstriyel tesisler, oto korkuluklar vb.) tartışmasız olarak tercih edilen bir yöntemdir.
Kaplama kalınlığının istenilen düzeyde kontrol edilebilmesi, kaplamadaki bütünsellik, estetik görünümü, uzun ömürlü olması, bakım gerektirmemesi nedenlerinden dolayı galvanizli ürünler kullanmak ekonomimiz için oldukça önemlidir.