D6 | Yandan Mekanizmalı Vakumlu Kesiciler

DVX5 serisi Demitaş marka vakumlu devre kesicileri IEC 62271-100 ve TS EN 62271-100 standartlarına uygundur. Dünyaca kabul edilen akredite laboratuarlarda test edilerek IEC standartlarına uygunluk sertifikası almışlardır. Demitaş marka vakumlu devre kesiciler anma gerilimi 36kV,anma akımı 2500 A’e kadar olan tüm sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bakım gerektirmeyişi,operasyon sayısının yüksek oluşu,hızlı tekrar kapanma yapabilmesi ve işletme güvenliğine sahip olması en belirgin üstün özellikleri arasında sayılabilir.

Vakum Kutupları Hakkında :
Kontak aşınmasının çok küçük değerlerde olması nedeniyle,vakum kutuplarının elektriksel ömürlerini nominal akım için 20.000 açma/kapama olarak kısa devre kesme akımı için ise 100 açma/kapama olarak belirtebiliriz. Vakum ortamında akımın kesilmesi hiçbir yan ürün üretmez.Hava geçirmez contalar vasıtasıyla vakum kutuplarının çevre ile temması tamamıyla engellenmiştir.Uygulanan kontak gerilimi nedeniyle kontakların direnç değerleri açma/adedi ne olursa olsun çok düşük sabit değerlerdedir.Ayrıca oksitlenme yapmamaları nedeniyle yıllar sonra bile kontak yüzeyleri metal olarak temiz bir şekilde kalılar.

Ark Söndürme İşlemi :
Kontaklar ayrıldığında,kesilmekte olan akım,metal buharı ve ark boşalmasından oluşan plazmayı başlatır ve bu akım bir sonraki sıfırdan geçene kadar bu plazmanın içinden akar.Bu ark daha sonra söndürülür ve metal buharı,ark söndürme hücresi iç yüzeyinde birkaç mikrosaniye içinde yoğunlaşır.Bunun neticesinde elektronegatif özellikli bir ortam oluşturularak hızlı bir şekilde izole bir ortam tesis edilir.
Kontaklar kendi kendine üretmiş olduğu manyetik alana tarafından kendi yüzeyindeki arkı döndürecek şekilde biçimlendirilmişlerdir.Bu biçim,kesme işlemi sırasında büyük akımların aşırı ısısının bir noktada yoğunlaşmasını önler. Aynı zamanda,kontaklar chopping current değerinii 45 A seviyesinde sınırlayacak şekilde çok özel malzemeden yapılmışlardır.

Akım Taşıma Kapasitesi :
Çevre sıcaklığına bağlı olarak vakumlu kesicinin taşıyabileceği akım miktarı. (Standart IEC 60694)