P37 | N2XH FE180 – 0,6/1kV

Yapı :
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel aleve dayanıklı ayırıcı tabakalı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen ve halojenden arındırılmış yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan ve IEC 60331-21′ e göre alev altında 180 dakika işlevini devam ettiren enerji ve kumanda kabloları.

Teknik Bilgiler :
Bu kablolar VDE 0276-604’e kontrol kabloları VDE 0276-627′ ye uygun olarak üretilirler.

İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 C

Kullanıldığı Yerler :
Bu kablolar, yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanılırlar.