P30 | 052XZ1-U / NHXMH – 300/500V

Yapı :
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen ve halojenden arındırılmış enerji kabloları.

Teknik Bilgiler :
Bu kablolar TS 9759 HD 21.4.S2 esas alınarak veya VDE 0250-214’e uygun olarak üretilirler.

İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 C

Kullanıldığı Yerler :
Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı sistemlere toplu taşımacılıpın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar. Bu kablolar, yangın sırasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar ve korozyona elverişli ortam yaratmazlar, böylece can ve mal güvenliği sağlarlar.