P29 | H07Z1-U / H07Z1-R / H07Z1-K – 450/750V

Yapı :
Tek telli, çok telli veya ince çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, alevi iletmeyen ve halojenden arındırılmış enerji kabloları.

Teknik Bilgiler :
Bu kablolar TS HD 21.15.S1 esas alınarak üretilirler.

İzin verilen işletme sıcaklığı: 70 C

Kullanıldığı Yerler :
Kuru mekanlarda, şalt tesislerinde, dağıtım sistemlerinde, işletmelerde aydınlatma ve tesisat kablosu olarak kullanılırlar.